Reklamacje

Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Regulaminie, na e-mail sklep@strefadekoracji.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
- wszelkie okoliczności i dowody uzasadniające reklamację,

Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca poinformuje w zależności od stwierdzanych wad czy przedmiotu reklamacji o dalszej procedurze związanej z rozpatrzeniem reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwroty

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z tym zastrzeżeniem, że Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Aby odstąpić dokonać zwrotu, należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie papierowej na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@strefadekoracji.com, bądź fax: +48 63 280 01 11. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania. Zwrot towaru, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres Sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sprzedawca w związku z odstąpieniem od umowy zwraca Nabywcy pierwotne koszty dostarczenia Towaru do Nabywcy w wysokości najtańszego oferowanego sposób dostarczenia Towaru (koszty stanowiące różnicę między najtańszą oferowaną formą dostawy, a kosztami związanymi z formą dostawy wybraną przez Nabywcę nie zostają zwracane). Nabywca ponosi nadto zawsze bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.165.1) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@strefadekoracji.com.