1. Jaki jest koszt dostawy?
2. Czas realizacji
3. Sposoby płatności
4. Reklamacje i zwroty
5. W jaki sposób mogę zrezygnować z zakupionego towaru?


1. Jaki jest koszt dostawy?

W przypadku 100% przedpłaty:
Kurier - 17 zł, czas dostawy średnio w 24h;
Pocztex - 12 zł, czas dostawy średnio w 48h;

W przypadku płatności za pobraniem:
Kurier - 22 zł, czas dostawy średnio w 24h;
Pocztex - 14 zł, czas dostawy średnio w 48h;

Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską GLS (General Logistics Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tęczowa 1, 62-052 Głuchów) lub Poczta Polska Spółka Akcyjna (Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa).

2. Czas realizacji

1. Przyjmowanie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.
2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.
3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 7 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 7-dniowy termin przygotowania zamówienia, Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Nabywcę o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Nabywca jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

Przy zamówieniu choć jednego produktu szytego na wymiar – czas realizacji zamówienia przedłuży się ponadto dodatkowo o 10 dni i wynosi do 17 dni roboczych.

3. Sposoby płatności

Dostępnymi formami płatności pozostaje przelew bankowy realizowany z chwilą złożenia zamówienia lub płatność przy odbiorze. Nabywca przed złożeniem zamówienia wybiera sposób płatności oferowany przez Sprzedawcę.

Ze względu na bezpieczeństwo, w wypadku dostawy do miejsca zamieszkania, maksymalna kwota za złożone zamówienie nie może przekroczyć 5000 zł .

Przy wyborze sposobu płatności jako przelew bankowy Zamówienie zostanie przygotowane w momencie wpływu środków na konto Sprzedawcy.

4. Reklamacje i zwroty

Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Regulaminie, na e-mail sklep@strefadekoracji.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
- wszelkie okoliczności i dowody uzasadniające reklamację,

Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca poinformuje w zależności od stwierdzanych wad czy przedmiotu reklamacji o dalszej procedurze związanej z rozpatrzeniem reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwroty

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z tym zastrzeżeniem, że Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Aby odstąpić dokonać zwrotu, należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie papierowej na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@strefadekoracji.com, bądź fax: +48 63 280 01 11. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania. Zwrot towaru, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres Sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sprzedawca w związku z odstąpieniem od umowy zwraca Nabywcy pierwotne koszty dostarczenia Towaru do Nabywcy w wysokości najtańszego oferowanego sposób dostarczenia Towaru (koszty stanowiące różnicę między najtańszą oferowaną formą dostawy, a kosztami związanymi z formą dostawy wybraną przez Nabywcę nie zostają zwracane). Nabywca ponosi nadto zawsze bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

5. W jaki sposób mogę zrezygnować z zakupionego towaru?

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z tym zastrzeżeniem, że Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


Aby odstąpić od zakupu, należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie papierowej na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@strefadekoracji.com, bądź fax: +48 63 280 01 11. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania. Zwrot towaru, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres Sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sprzedawca w związku z odstąpieniem od umowy zwraca Nabywcy pierwotne koszty dostarczenia Towaru do Nabywcy w wysokości najtańszego oferowanego sposób dostarczenia Towaru (koszty stanowiące różnicę między najtańszą oferowaną formą dostawy, a kosztami związanymi z formą dostawy wybraną przez Nabywcę nie zostają zwracane). Nabywca ponosi nadto zawsze bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.


Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.